ΕΤΟΣ 2015
ΜΗΝΑΣ ΔΕΚ ΝΟΕ ΟΚΤ ΣΕΠ ΑΥΓ ΙΟΥΛ ΙΟΥΝ MAI ΑΠΡ ΜΑΡ ΦΕΒ ΙΑΝ
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 1.629 2.160 3.173 2.754 3.186 3.301 4.691 4.598 3.436 5.321 5.471 5.490
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 386 425 233 254 157 177 443 323 190 254 248 218
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 66 69 25 19 38 28 35 37 19 24 33 35
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 1.885 1.408 780 738 724 741 1.122 804 485 704 694 661
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 165 174 64 98 68 75 101 77 33 57 70 73
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 7 6 7 7 5 8 11 7 4 14 7 8
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 11 15 19 18 19 15 29 19 10 19 16 17
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 5 9 5 6 8 2 3 3 2 2 2 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 4.154 4.266 4.306 3.894 4.205 4.347 6.435 5.868 4.179 6.395 6.541 6.503
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 61.093
                         
                         
ΕΤΟΣ 2014
ΜΗΝΑΣ ΔΕΚ ΝΟΕ ΟΚΤ ΣΕΠ ΑΥΓ ΙΟΥΛ ΙΟΥΝ MAI ΑΠΡ ΜΑΡ ΦΕΒ ΙΑΝ
Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ 5.424 5.614 6.504 6.368 4.444 5.821 6.674 5.803 4.662 3.733 2.188 5.129
Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 168 179 301 332 108 195 344 276 200 257 42  
Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο) 27 31 58 34 19 21 32 44 28 53 22  
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) 479 635 715 773 415 612 756 619 436 506 64  
Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο) 60 66 78 70 38 83 72 49 36 51 13  
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 9 4 3 5 3 4 8 8 5 4 7 6
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) 19 10 17 20 7 16 22 14 18 19 12 13
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) 7 2 9   4 4 29 2 5 3 7 3
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 6.193 6.541 7.685 7.602 5.038 6.756 7.937 6.815 5.390 4.626 2.355 5.151
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 72.089