Επικοινωνία.

Email

Υπηρεσίας: ekep@yap.gov.gr

Διεύθυνση

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβένησης
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15
Αθήνα, ΤΚ 10674