Εμφάνιση γεωγραφικών συντεταγμένων της τοποθεσίας σας


Η εμφάνιση των γεωγραφικών συντεταγμένων μπορεί, για μεγαλύτερη ακρίβεια, να γίνει μέσω του κινητού σας με ενεργοποιημένο το GPS και τις υπηρεσίες εύρεσης τοποθεσίας Επιλέγοντας την 'Εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας' θα εμφανιστούν σε δεκαδική μορφή οι γεωγραφικές συντεταγμένες. Εάν σας ζητηθεί από τον φυλλομετρητή ο διαμοιρασμός της τοποθεσίας σας με το kepstats.yap.gov.gr θα πρέπει να το αποδεχτείτε για να εμφανιστούν τα δεδομένα. Ανοίξτε σε νέο φύλλο την τοποθεσία http://kepstats.yap.gov.gr ώστε να αναζητήσετε το ΚΕΠ σας και να εισάγετε τις συντεταγμένες (στη μορφή xx.xxxxxx - συνολικά τα πρώτα 9 ψηφία μαζί με την τελεία) στα ανάλογα πεδία.


Longitute -

Latitude -


         

Εμφάνιση στο Χάρτη